Paginacja, czyli numeracja stron

Paginacja jest przyporządkowaniem kolejnym stronom publikacji liczb lub wyrażeń liczbowych. W prostszym rozumieniu jest to numeracja kolejnych stron. Ułatwia ona poruszanie się po publikacji i odszukiwanie konkretnych treści. Paginacja może zawierać tylko kolejne numery stron (tzw. paginacja zwykła) lub też, poza numerem kolejnej strony, tytuł rozdziału (tzw. paginacja żywa).

To Klient decyduje czy umieszcza na stronach swojej publikacji numerację stron i jej wygląd.

Ogólne zasady numeracji stron

  • Numerację publikacji rozpoczynamy od pierwszej strony tytułowej, ale nie nanosimy na niej numeru;
  • Nie numerujemy pustych stron (wakatów);
  • Nie numeruje się też stron w całości wypełnionych ilustracją lub tabelami.

Klienci zwracają czasami uwagę, że nie potrafią ustawić w dokumencie strony bez numeracji. Taka opcja istnieje w większości edytorów tekstu, choć bywa trudna do odnalezienia. Jeśli nie uda Ci się tego zrobić samodzielnie, po złożeniu zamówienia i wgraniu projektu prześlij do nas informację ze wskazaniem, z których stron mamy usunąć numerację.

Gdzie umieszczamy paginację – na środku czy na krawędzi strony?

Najbezpieczniej jest umieścić numer strony na środku.

Innym najczęściej stosowanym miejscem na paginację jest zewnętrzny margines (od grzbietu). Tutaj trzeba jednak pamiętać o właściwym ustawieniu strony dla druku dwustronnego (marginesy lustrzane) oraz umieszczeniu w dokumencie (jeśli jest taka potrzeba) pustych stron (wakaty).

Pamiętaj: kartka, karta, arkusz papieru ma zawsze dwie strony.

Gdzie umieszczamy paginację – na górze czy dole strony?

Zasady składu tego nie określają. Wydaje się, że „lepszym” miejscem na numer strony jest stopka która nie rzuca się tak w oczy i jest miejscem „o stopień mniej ważnym”. Dla numeracji stron stosuje się mniejszą czcionkę od tekstu głównego.

Margines na paginację

Bez względu na to, czy numer strony umieścimy w obrębie stopki (dół strony) czy nagłówka (góra strony), na środku lub zewnętrznej krawędzi strony bezwzględnie należy zachować odpowiedni bezpieczny margines. Można przyjąć, że 15 mm (1,5 cm) od krawędzi strony (góra lub dół) jest wystarczającym bezpiecznym marginesem dla paginacji.

Złe ustawienia paginacji

Najczęstszym błędem popełnianym przez Klientów jest ustawienie „prawej” lub „lewej” strony na paginację dla całego dokumentu. Po wydrukowaniu takiej publikacji numeracja jej stron będzie znajdowała się raz na zewnętrznej, a raz na wewnętrznej stronie kartki. Ten błąd łatwo poprawić w oryginalnym dokumencie (np. MS Word).

Złe ustawienia paginacji nie determinują samego druku i oprawy. O ile z technicznego punktu widzenia numeracja strony po wydrukowaniu i oprawieniu książki będzie widoczna to estetyczny odbiór publikacji może być gorszy lub „do przyjęcia”.

Pamiętaj:

1. Paginacji (numeracji stron) nie umieszczamy ręcznie, ale za pomocą odpowiednich funkcji edytora tekstu, który automatycznie wstawia właściwą liczbę na bieżącej stronie dokumentu.

2. W przypadku paginacji na zewnętrznych krawędziach strony w opcjach ustawienia stron i marginesów zaznaczamy lustrzane odbicie.

3. Bez względu na to, czy numer strony umieszczamy w obrębie stopki (dół strony) czy nagłówka (góra strony), na środku lub zewnętrznej krawędzi strony – bezwzględnie należy zachować odpowiedni bezpieczny margines.